Wat is nu de oorzaak van onze ziektes

Wat is de oorzaak van onze ziektes.

Met ctrl + (plus) kan je de tekst vergroten, met ctrl - (min) verkleinen.

Je bent een van die vele die zich pas zorgen gaat maken wanneer je zich ziek voelt of er iets aan je gezondheid mankeert. Maar dat geeft niet, zo zitten we nu eenmaal in elkaar. Waarom zouden we ons zorgen maken over zaken die ons niet hinderen.
Voor je verdere leest moet je een ding heel goed begrijpen. Wij mensen zijn perfecte wezens op deze aarde. We hebben geen evolutie fouten of moeten nog verder uit geëvolueerd worden. Wij hebben een perfect lichaam, met bescherming methodes die zo vernuft zijn dat je jezelf moet gaan afvragen of we werkelijk uit een evolutie zijn ontstaan. We zijn al duizenden jaren onveranderd. Onze inwendige organen met elk zijn typische afweer systeem zijn nooit veranderd of beter gaan worden. Ons lichaam is gemaakt voor deze aarde met zijn Zon, zuurstof en zoute water.
Vanaf dit uitgangspunt hebben we ziektes gecreëerd, die in werkelijk symptomen zijn. Deze symptomen komen te voorschijn als ons lichaam zijn afweersysteem het niet langer alleen kan afhandelen. Het lichaam geeft een waarschuwing dat er bepaalde functie van het lichaam minder goed functioneert.

De meeste symptomen zijn eenvoudig te behandelen met rust, water en goede voedingsmiddelen. Bepaalde ziektes worden doorgegeven
In sommige gevallen was de DNA reeds al bij de vader of moeder aangepast of tijdelijk beschadigd en heb je die geërfd.
Tijdens het ontwikkelen van de vrucht (jij) was er geen juist werkend deel van het ouderlijke DNA aanwezig of waren er op dat moment te weinig of geen bouwstoffen genoeg. Je erft dus een minder goed werkende lichaam functie die een bepaald symptoom geeft.

Niet getreurd, wetenschappelijk is er aangetoond dat je een blauwdruk hebt zoals je DNA wel zou moeten zijn. Stamcellen zijn al vanaf de bevruchting de cellen die alle soorten cellen maken. Daarna wordt er pas DNA gevormd waarvan 50% van de vader of/en 50% van de moeder wordt genomen. Wanneer beide niet de een of meerdere van de 64 schakelaars van de DNA heeft zal het lichaam daaruit de beste kiezen.

Dit wetende kunnen we er van uit gaan dat we de oorzaak van de DNA afwijking weten of de oorzaak van de symptomen dat we ze kunnen veranderen of de oorzaak ervan weg kunnen nemen. Wij zijn nog niet zo ver in onze ontwikkelingen dat we afwijkingen als het syndroom van down kunnen repareren. Zelfs heb ik het volste vertrouwen dat we de kunst van DNA aanpassing onder de knie krijgen.
Daarmee kunnen we zeggen, ongeacht hoe ons lichaam is ontwikkeld met of zonder gebreken het een onafhankelijk afweer systeem heeft die ons lichaam controleert op niet eigen stoffen, virussen, bacteriën, parasieten, ect.

Een logische aanname zal dan zijn dat alle ziektes gepaard gaan met symptomen en deze symptomen een oorzaak hebben. Gewoonlijk worden we kerngezond geboren en ontwikkelen we een immuunsysteem die tegen allerlei oorzaken van buitenaf worden beschermd. Helaas heeft de mensheid bedacht de natuur een handje te moeten helpen en krijgen we als kind vaccinaties met anti stoffen om ziektes te voorkomen die vroeger door te weinig kennis en hygiëne de kop opstaken. Ons immuun systeem krijgt niet meer de kans om zijn eigen verfijnde mechanische te gebruiken om de juiste anti stoffen te maken tegen de nieuwe indringer die een bepaalde ziekte ontwikkeld.
Het immuun systeem kan alle ziektemakers herkennen. Heeft vele manieren om de indringers aan te vallen en zich zelf zo te programmeren dat dit soort indringers de volgende keer direct worden afgeweerd.

Maar door de vaccinaties hebben we ons immuun systeem al behoorlijk in de war gebracht en kunnen sommige virussen niet meer goed herkend worden. Deze ziektemakers kunnen zich dan vrij nestelen en later in tijden van lichamelijke zwakte als een kolonie uitgroeien.
Het lichaam heeft zich op zo aanval niet voor kunnen voorbereiden en komt te laat met genoeg hulp om een ernstig virus ziekte af te wenden. Wist je dat Griep vroeger niet bestond, pas in de 1e wereldoorlog rond 1912 is ontstaan.

Vroeger bestond de medische wetenschap uit kennis van symptomen en daarbij behorende oorzaak.
Deze kennis bestond hoofdzakelijk onder de kruidenvrouwtjes en ging van mond op mond. Er is nog wel wat informatie achtergebleven maar de huidige medische wetenschap merkt deze natuur geneeskunde aan als kwakzalverij. De huidige wetenschap is gebaseerd op de kennis van hoe je met chemische stoffen zo snel mogelijk de symptomen laat doen verdwijnen. In deze wetenschap wordt niet gezocht naar de achterliggende oorzaak. Al in 1912 ontdekte Alexis Carrel dat cellen buiten het lichaam in leven kan houden. Hij experimenteerde dat cellen nauwelijks verouderde wanneer ze optimaal gevoed worden en de afvalstoffen volledig worden afgevoerd.

Er blijven vele oorzaken bestaan en komen later terug als een chronische ziektes en zelfs kanker. De huidige aanpak van die ziektes is meedogenloos, men krijgt chemische stoffen die de symptomen van die ziektes onderdrukt. Waarbij verkeerde aannames worden gedaan en de farmaceutische industrie medicijnen verstrekt die je gezondheid alleen nog verder achteruit laat hollen.

De ziektes die we tegenwoordig kennen ontstaan uit verkeerde voedingsmiddelen, stoffen zoals kunstsuiker, kleurstoffen, anti oxidanten, emulgatoren en conserveer middelen zijn legio. Aspartaam (kunst zoetstof) is er een die psychische stoornissen en afwijkingen geeft. Transvetten hechten aan onze cellen en gaan zich gedragen als cholesterol. Het lichaam ziet niet meer het verschil en de celwand wordt wel 17 keer dikker dan normaal. Insuline die onnodig wordt gemaakt omdat we te veel koolhydraten eten kan niet doordringen in de cellen en daarmee is (pre)diabetes een feit. Te weinig water drinken is een van de belangrijkste oorzaken dat we ons aan het uitdrogen zijn. Onze organen schrompelen als pruimen die we aan het drogen zijn. Functies worden verstoord en de dagelijkse porties stres en verplichtingen leiden tot bepaalde symptomen die we bestrijden met chemische medicijnen, die op hun beurt weer bijwerkingen geven.

Ons immuunsysteem wordt door de stress en door de medicijnen op een laag pitje gedraaid. Het griepje dat je nodig had om eens wat rust te nemen in je jachtige leven kwam erg ongelegen. Deze griep had het lichaam nodig om te reinigen om alle vuile stoffen het lichaam uit te wassen. Met de koorts die je anders zou krijgen als je geen pijnstiller had genomen, had je dat hoognodige water gedronken om eens flink door te spoelen en je organen en cellen weer van een juiste hoeveelheid vocht te voorzien.
Maar nee !!!, geen tijd, de baas of ons eigen bedrijf kan niet zonder jou. Al die overgeslagen kansen die je had om je lichaam te reinigen veroorzaken op latere leeftijd al die chronische ziektes, hart en vaat ziekte en zelfs kanker. Deze ziektes zijn symptomen en dienen als laatste redmiddel om jou en je lichaam in leven te houden het dwingt je om anders te gaan leven. Of was het je karma die je beschermend om je toch andere fijne dingen te laten doen in dit leven.
Deze (rook)signalen of het tam tam geklop in je hoofd, de pijntjes en de koorts zijn in onze ogen ziektes. Kanker is het ergste wat je kunt overkomen en wordt niet gezien als een symptoom die zijn oorzaak kent, al jaren eerder was begonnen met dit leef en voedselpatroon dat je gebruikt.

Op deze site worden aan de meest belangrijke ziekte uitleg gegeven, waarbij je gebruik kan maken van de behandelwijzen die wij aanbevelen. Je krijgt informatie om de oorzaak van het symptoom te begrijpen. De oorzaak kan meestal op een eenvoudig wijze worden weggenomen. Het is jouw beslissing om er mee aan de gang te gaan. Baat het niet dan schaadt het niet.

Een ding wil ik je meegeven, de meeste ziektes zitten voor meer dan 85% tussen onze oren. Probeer maar eens te stoppen met roken, of af te vallen, meer te gaan sporten of dagelijks te wandelen, je eens niet druk maken over geld. Allemaal zaken die we in de loop der tijd als gewoon zijn gaan beschouwen. Gewoontes veranderen is het moeilijkste om af te leren. Maar nood breekt wetten en samen kunnen we de oplossing vinden. Als jij dat ook werkelijk wilt. Deze site geeft de mogelijkheid om je minder negatief te denken. De lessen die je kunt volgen en mental counseling zijn er op gericht om je uit dat dagelijkse ritme te halen en te begrijpen dat je leven meer is dan altijd maar mee te hollen met anderen in jouw omgeving.

Wij wensen u een levenslange gezondheid toe.

ww4u
Natuurlijk!!! Genezen, natuurlijk kunt u genezen
Onderdeel van mijnworld.nl